Menu Zamknij

Kadra

Zespół nauczycielski pracujący w naszym przedszkolu posiada wysokie kwalifikacje merytoryczne do pracy z dziećmi. Nauczycielki w codziennej pracy edukacyjnej realizują założenia programu, opartego na wynikach badań w dziedzinie nowoczesnej edukacji opracowanych przez Colina Rose’a i Gordona Drydena oraz inteligencji wielorakich Howarda Gardnera – Zabawy FundaMentalne.

Nauczycielki wychowania przedszkolnego: planują, organizują i realizują zajęcia edukacyjne, wychowawcze i opiekuńcze. Dbają o rozwój zdolności
i zainteresowań każdego dziecka.

Nauczycielka j.angielskiego: będzie prowadziła zajęcia językowe w formie zabaw dostosowanych do możliwości percepcyjnych małych dzieci.

Logopeda: specjalista prowadzi zajęcia prawidłowej wymowy i dykcji, na bieżąco konsultuje się z rodzicami.

Psycholog: pozostaje w stałym kontakcie z naszym przedszkolem, wspiera nauczycieli w trakcie obserwacji i terapii.

 

Muzyk: prowadzi zajęcia z rytmiki mające na celu podtrzymanie harmonijnego rozwoju dziecka poprzez muzykę.

Plastyk: integruje dzieci poprzez wspólne rysowanie, tworzenie prac plastycznych z różnych materiałów.

Matematyk: organizuje ćwiczenia wspomagające rozwój logicznego myślenia, orientacji przestrzennej oraz podstawowych kompetencji matematycznych.