Menu Zamknij

Plan

 • indywidualna realizacja zadań edukacyjnych
 • zabawy według zainteresowań, gry dydaktyczne
 • prace porządkowo-gospodarcze
 • różnorodne formy aktywności ruchowej
 • czynności samoobsługowe i higieniczne
 • posiłek grupowy
 • realizacja zadań dydaktycznych opisanych
  w podstawie programowej,
 • tworzenie sytuacji edukacyjnych wspierających
  wszechstronnie rozwój dziecka
 • zajęcia dodatkowe
 • zestawy ćwiczeń lub zabaw ruchowych
 • spacery i zabawy w terenie
 • zabawy i gry według zainteresowań
 • czynności samoobsługowe i higieniczne
 • posiłek grupowy
 • relaksacja, bajkoterapia
 • zajęcia rozwijające zainteresowania
 • indywidualne i grupowe działania edukacyjne
 • formy aktywności ruchowej
 • czynności samoobsługowe i higieniczne
 • prace porządkowo-gospodarcze
 • posiłek grupowy
 • zabawy i gry według zainteresowań
 • zajęcia indywidualne
 • zabawy ruchowe w sali lub na powietrzu